Corona maatregelen

Het COVID-19 virus heeft ook invloed op ons cursusaanbod. Zo hebben we cursussen uit moeten stellen, de groepsgrootte moeten verkleinen om toch door te kunnen gaan, of zelfs cursussen moeten annuleren. We leven in een bijzondere tijd waarbij we in het kader van ieders gezondheid de juiste keuzes moeten maken. We hopen daarbij op uw begrip.

Naar aanleiding van de verscherpte landelijke COVID-19 maatregelen, is besloten de fysieke nascholingen uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2021. Indien u bent ingeschreven voor een cursus die is geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. De ontwikkelingen rondom COVID-19 gedurende de maanden november en december zijn bepalend voor het beleid ten aanzien van de cursussen begin 2021.

Wanneer het weer verantwoord is cursussen te gaan geven, zullen we de volgende maatregelen, zoals we ook al deden vanaf juni 2020, weer in acht nemen zolang dat nodig is.

Wij wensen iedereen sterkte in deze onwerkelijke tijden, blijf gezond en we hopen u snel weer te ontmoeten wanneer de situatie dat toelaat.